Storbankerna kritiseras för gammal teknik

December 9, 2015

Vanligare med teknikhaverier och nu kritiseras storbankerna

Det blir allt vanligare att bankautomater inte lämnar ut sedlar, med hemsidor som kraschar och internetbetalningar som upphör att fungera. Nu får banker kritik för att använda IT-lösningar som bygger på gammal teknik. Storbankerna har kvar gamla stordatorlösningar och det i kombination med lager av nya funktioner, som t ex Swish, bidrar till en ökad risk för störningar, enligt Anders Lindgren vid Finansinspektionen.

Att byta ut de gamla systemen mot helt nya innebär enorma kostnader samtidigt som det, enligt IT-säkerhetsexperten David Jacoby, råder kompetensbrist om hur man för över funktioner från gamla system till nya.

Enligt enhetschef Mattias Olander vid FI är det inte säkert att antalet haverier i förhållande till att antalet nättransaktioner har ökat, men gör samtidigt klart att det är bankerna som har ansvaret för att systemen ska fungera.