Ny lag gör det lättare för konsumenter att klaga

February 18, 2016

Den nya lagen är en anpassning till de EU-regler som trädde i kraft vid nyår. Den gör det möjligt att klaga på fler typer av varor och tjänster, t ex lotterier och värmepumpar. På flera områden sänks också värdegränsen från 1000 till 500 kr och konsumenten får längre tid att anmäla. Samtidigt ska ARN jobbba snabbare – en tvist ska i princip vara avgjord inom 90 dagar.

Lagen ställer hårdare krav på den som säljer varor eller tjänster. Man är nu skyldig att informera en missnöjd kund om att ARN finns, och lägga ut myndighetens webbadress och postadress på sin egen sajt. Det räcker alltså inte med bara en allmän information.

Företag som ägnar sig åt e-handel inom EU ska dessutom ha en länk till EU-kommissionens nya onlineplattform på sin webbplats. Hittills har det varit mycket krångligt att klaga på en vara eller tjänst man köpt utomlands via nätet, men nu kan den som är missnöjd med en tjänst eller vara som inhandlats på webben i ett annat EU-land kan från den 15 februari söka rättelse på EU:s nya onlineplattform: ec.europa.eu/odr

Den nya lagen innehåller även möjlighet för olika branscher att inrätta egna alternativa tvistlösningsnämnder som måste godkännas av Kammarkollegiet. Advokatsamfundet var först ut när det godkändes som tvistlösare redan den 11 januari.