Identifiera dig

För att kunna bli beviljad ett lån måste du identifiera dig. Det gör du enkelt via bankid eller mobiltbankid! Börja genom att välja vilken typ av bankid du önskar att använda dig utav. Öppna sedan ditt bankid på datorn eller på mobilen.

Efter du har identifierat dig får du en bekräftelse direkt på sidan. Om du inte identifiera dig här kommer vi behöva identifiera dig på annat sätt vilket försenar både besked och utbetalning.


Välj bankid metod

Välj din önskade bankid metod nedan genom att klicka på bilderna.

BankID på fil

Mobilt BankID