8 förändringar som påverkar din ekonomi under 2016

January 19, 2016

Har du koll på vilka förändringar som påverkar din ekonomi under 2016? Hur du påverkas beror på om du arbetar, är pensionär eller t ex föräldraledig och vilka tjänster som du utnyttjar. Höjd skatt i många kommuner kan också påverka hur mycket som blir kvar i plånboken.

1. Fr o m 1 januari 2016 får den som köper ROT-tjänster dra av 30% istället för 50% av arbetskostnaden. RUT-avdraget för städtjänster sänks samtidigt från 50.000 kr till 25.000 kr. Alla som är 65 år och äldre kan dock fortfarande göra avdrag upp till ett tak på 50.000 kr.

2. Jobbskatteavdraget trappas av vid inkomster över 50.000 kr/månad.

3. Gåvoskatt – avdrag för gåvor till välgörenhet slopas. Tidigare har privatpersoner kunnat få upp till 1.500 kr i skattereduktion för gåvor till ideella föreningar, stiftelser eller registrerade trossamfund.

4. Höjd skatt på bensin och diesel drabbar de svenska bilisterna under 2016. Drygt var tredje hushåll med bil får en bensinskattehöjning med minst 1.300 kr under 2016.

5. Pensionssparande – Avsluta allt nysparande till pensionsförsäkring och IPS, men sluta inte spara till pensionen helt utan ha ett vanligt sparande, t ex ett ISK-konto, som du separerar från annat. Eftersom det inte är avdragsgillt behöver du inte spara lika mycket. Det är nettobeloppet som är det egentliga sparandet.

6. Marginalskatten höjs på arbetsinkomster över 600.000 kr för den som fyllt 65 år vid början av 2016. Det särskilda jobbskatteavdraget för pensionärer trappas av på samma sätt som för löntagare.

7. Bostadstillägget för pensionärer har höjts – kolla om ändrade förhållanden behöver anmälas till Pensionsmyndigheten. Avgiften för hemtjänst och äldreomsorg stiger med max 220 kr/månad. Skatten sänks för dem med låga pensioner och för en del jämnar det ut sig.

8. Maxnivån för a-kassan höjs och tjänstepensionen betyder mycket för framtida pension. Har man inte rätt till tjänstepension finns det anledning att höra med arbetsgivaren om det inte är läge att förbättra förmånerna genom kollektivavtal/löneförhandling eller att spara själv.
Den som inte har pensionsrätt via anställning har fortfarande rätt till större avdrag i deklarationen.

Källa: Statistiska Centralbyrån, Aftonbladet