Snart dags att deklarera – detta granskar Skatteverket extra i år

March 1, 2016

I årets deklaration kommer Skatteverket för specialgranska följande fyra områden inom Rot och Rut

för privatpersoner:

1. Utföraren av arbetet får inte vara närstående. Som närstående räknas makar, föräldrar, mor- och

farföräldrar, barn samt syskon med deras makar.

2. Avdrag där inget jobb utförts eller där arbetet inte betalats.

3. Privatpersoner med enskild näringsverksamhet inom jord- och skogsbruk. Här finns det risk för

dubbla avdrag. Man får inte göra rot och rut-avdrag som privatperson och sedan även göra

momsavdrag i firman.

4. Utökad kontroll av Fönster och Fiber. Vid installation av fiber, så får man endast göra avdrag för

det arbete som gjorts på ”egna tomten” och på/i bostaden. Gällande fönster finns det speciella regler

som många inte vet om. De måste renoveras ”på plats” för att ge avdrag.

Sannolikheten för att ens deklaration blir granskad ökar t ex om man deklarerar på papper, om man

gör avdrag för första gången, om man tidigare har gjort fel eller försökt göra avdrag man inte har rätt

till och om det är stora skillnader mellan uppgifterna i den förtryckta deklarationen och ändringarna.

Det bästa tipset är att deklarera elektroniskt.

Viktiga datum att hålla koll på 16 mars-15 april: Inkomstdeklarationen skickas ut.

22 mars: Du kan logga in på skatteverket.se och deklarera. Du behöver inte vänta på din pappersdeklaration.

2 maj, kl 24:00: Din deklaration ska vara hos Skatteverket. Förseningsavgiften är 1.000 kr.

3 maj: Från och med idag får du betala ränta på underskott på under 30.000 kronor på skattekontot

(1.25 %).

November: Från och med förfallodagen för din kvarskatt får du betala 16,25 % i ränta.