Ränteläget

I morgon torsdag (4/5 2013) inkommer Riksbanken med ett räntebesked. Affärsvärlden spekulerar om hur Riksbanken kommer att svara på den nationella och internationellea ekonomin. Man tycker att en räntesänkning är på sin plats med bakgrund av det ekonomiska läget.

Blir det en sänkning av räntan?

Det är svårt att spekulera i om det kommer att bli en räntesänkning eller inte, men det komemr att bli intressant att följa morgondagens utveckling.


Publicerad 2013-09-04

Läs fler nyheter: