Nya ”RUT-tjänster” från och med 1 augusti

August 1, 2016

Fr.o.m 1 augusti kan man göra RUT-avdrag även för flytt- och IT-tjänster. Trädgårdstjänster får utökat RUT-avdrag. Tidigare har man fått göra avdrag för häck- och gräsklippning, krattning och ogräsrensning. Nu får man även göra avdrag för bl.a beskärning, fällning och borttagande av träd och buskar, röjning av sly, stubbfräsning och vedkapning, kompostering och ihopsamling av trädgårdsavfall inför bortforsling och återställande av mark efter att träd och buskar tagits bort. Kostnader för maskiner, rådgivning och plantering etc ger inte rätt till RUT.

De nya reglerna gäller för arbeten som utförs och betalas fr.o.m den 1 augusti 2016. RUT-avdraget är max 50% av arbetskostnaden och för personer under 65 år är maxbeloppet per person och år 25.000 kr. För personer som fyllt 65 år vid årets ingång är maxbeloppet 50.000 kr. ROT-avdraget är max 30% av arbetskostnaden och max 50.000 kr per person och år oavsett ålder. Rot- och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 50.000 kronor per person och år.

Källa: Skatteverket – Nya tjänster i rutavdraget från 1 augusti 2016