När betalas skattepengarna ut?

April 6, 2016

Skatteverket skickar ut skattebesked och betalar ut skatteåterbäring under dessa månader:

Juni – Om du har deklarerat elektroniskt, via Skatteverkets app, telefon eller sms senast den 4 maj får man normalt sett ev. återbäring i juni. Då måste ett bankkonto vara anmält till Skatteverket. Ifall deklarationen inte är färdiggranskad får man istället pengarna i augusti eller september.

Augusti/september – Om man deklarerade på papper får man sina pengar i augusti eller september.
December – I december får företagare som har deklarerat på papper samt de som inte var färdiggranskade i september sina pengar.

Pengar att betala?
Du som ska betala in mer skatt får ett inbetalningskort med slutskattebeskedet. Om man är löntagare eller pensionär och ska betala in mer skatt får man sitt slutskattebesked i augusti eller september.

Skatten ska då vara betald senast den 12 november respektive den 14 december 2015. Företagare som ska betala in mer skatt får sitt slutskattebesked i december. Skatten ska då vara betald senast den 14 mars 2016.