Lån

Lån – informations sida om lån

Lån, avtal som innebär att en part, gäldenären, tar emot en summa pengar från borgenären och förbinder sig att återbetala dessa med eller utan ränta. Lån med höga avgifter är smslån. Dessa lån skall återbetalas inom 30 eller 90 dagar. Man kan bara ta ett lån i taget. Mobillån eller smslån är en nytt lånesätt att låna småbelopp på kort tid. Inga krångliga ansökningar eller dolda avgifter. Man ansöker enkelt genom ansöka på vår webbplats.