Priser på våra Smslån

Effektiv ränta och smslån

Kundfinans.se™ kostnader på smslån alltid är fasta och tydliga. Vi visar alltid den effektiva räntan. Effektiva räntan är ett sätt att jämföra den totala kostnaden för krediten och formeln. Då våra smslån är på 30 dagar, 60 dagar eller 90 dagar är den effektiva räntan missvisande då den beräknas på årsbasis. Formeln för beräkning av effektiv ränta är fastställd av Konsumentverket.

Priser

Återbetalning: Lånet skall återbetalas i sin helhet inkl. räntebelopp inom 30 dagar, 60 dagar eller 90 dagar. Återbetalning till angivet plusgiro eller bankgiro som framgår av skickad faktura.

Låne belopp: Ränte belopp: Effektiv ränta: Totalt att återbetala:
500 kr 100 kr 819% 600 kr Ansök
1 000 kr 200 kr 819% 1 200 kr Ansök
1 500 kr 300 kr 819% 1 800 kr Ansök
2 000 kr 400 kr 819 % 2 400 kr Ansök
2 500 kr 500 kr 819% 3 000 kr Ansök
3 000 kr 600 kr 819% 3 600 kr Ansök
3 500 kr 700 kr 819% 4 200 kr Ansök
4 000 kr 800 kr 819% 4 800 kr Ansök
4 500 kr 900 kr 819% 5 400 kr Ansök
5 000 kr 1 000 kr 819% 6 375 kr Ansök
Låne belopp: Ränte belopp: Effektiv ränta: Totalt att återbetala:
1 000 kr 700 kr 1 515 % 1 700 kr Ansök
1 500 kr 500 kr 971 % 2 000 kr Ansök
2 000 kr 600 kr 767 % 2 600 kr Ansök
2 500 kr 700 kr 662 % 3 200 kr Ansök
3 000 kr 800 kr 598 % 3 800 kr Ansök
3 500 kr 900 kr 555 % 4 400 kr Ansök
4 000 kr 1000 kr 525 % 5 000 kr Ansök
4 500 kr 110 kr 502 % 5 600 kr Ansök
5 000 kr 1 200 kr 352 % 6 200 kr Ansök
Låne belopp: Ränte belopp: Effektiv ränta: Totalt att återbetala:
1 000 kr 575 kr 1 674% 1 575 kr Ansök
1 500 kr 675 kr 932 % 2 175 kr Ansök
2 000 kr 775 kr 676 % 2 775 kr Ansök
2 500 kr 500 kr 819% 3 000 kr Ansök
3 000 kr 975 kr 478 % 3 975 kr Ansök
3 500 kr 1 075 kr 430 % 4 575 kr Ansök
4 000 kr 1 175 kr 396 % 5 1175 kr Ansök
4 500 kr 1 275 kr 371 % 5 775 kr Ansök
5 000 kr 1 375 kr 325% 6 375 kr Ansök
5 500 kr 1 475 kr 337% 6 975kr Ansök
6 000 kr 1 575 kr 327% 7 575 kr Ansök
6 500 kr 1 675 kr 314% 8 175 kr Ansök
7 000 kr 1 775 kr 306% 8 775 kr Ansök
7 500 kr 1 875 kr 298% 9 375 kr Ansök
8 000 kr 1 975 kr 292% 9 975 kr Ansök
8 500 kr 2 075 kr 287% 10 575 kr Ansök
9 000 kr 2 175 kr 282% 11 175 kr Ansök
9 500 kr 2 275 kr 278% 11 775 kr Ansök
10 000 kr 2 375 kr 274% 12 375 kr Ansök
10 500 kr 2 475 kr 271% 12 975 kr Ansök
11 000 kr 2 575 kr 267% 13 575 kr Ansök
11 500 kr 2 675 kr 265% 14 175 kr Ansök
12 000 kr 2 775 kr 262% 14 775 kr Ansök

Lån på 60 dagar delas upp på två tillfällen med 1/2 del av beloppet som förfaller med 30 dagars mellanrum. Lån på 90 dagar delas upp på tre. Du får en faktura på 1/3 av beloppet som förfaller med 30 dagars mellanrum. Du får samtliga fakturor samtidigt.