Koll på pensionen?

October 9, 2015

Din pension kommer från flera olika håll. Man får allmän pension från staten (redovisas i det orangea kuvertet), eventuell tjänstepension från sitt arbete och kan själv lägga till privat sparande. Tjänstepensionen är en överenskommelse mellan löntagare och arbetsgivare. Ofta är den kollektivavtalad, men det finns även tjänstepensioner utanför kollektivavtalen. Tjänstepensionen är alltså pengar som löntagaren avstått i lön och arbetsgivaren avstått i vinst som man gemensamt beslutat att sätta av till en framtida pension. Ofta handlar det om ett belopp som motsvarar 4-4,5 procent av lönen.

Den 26 september firades tjänstepensionens dag. Gör det du också genom att avsätta några väl investerade minuter och gå in på www minpension.se. På den sidan kan alla som tjänat in till sin pension se hela sin pension och göra pensionsprognoser, det vill säga vad man totalt kan räkna med att ha när man går i pension och slutar arbeta och ger en samlad bild av hela din pension.