Hur fungerar effektiv ränta och smslån?

May 26, 2015

När man pratar om lån pratar man ibland om effektiv ränta, ett slags jämförpris på lån uttryckt i en årsränta, och termen används därför ofta när man jämför krediter. Det händer också att man pratar om effektiv ränta när det handlar om smslån eller andra mikrolån, men är det egentligen rättvist att prata effektiv ränta när ett mikrolån löper under så pass kort tid? Läs mer nedan och bilda din egen uppfattning.

Vad är då effektiv ränta, vi kanske ska börja där? Jo det är kostnaden – alltså ränta och avgifter– för ett lån uttryckt som en årlig räntesats på lånebeloppet. Räntesatsen beräknas som om räntan på lånet skulle betalas en gång per år, och är därför ett bra verktyg att använda sig av när man vill jämföra flera lån och räntor som uttrycks på olika vis.

Hur kan man då använda sig av effektiv ränta för att jämföra olika lån? Ofta ingår inte kostnader eller uppläggningsavgifter för ett lån när man pratar om dess ränta. Eftersom olika långivare har olika avgifter är det därför ofta lättast att jämföra olika lån via den effektiva räntan. Ett så kallat räntefritt lån kan nämligen få en effektiv ränta på flera hundra procent på grund av dyra uppläggnings- och månadsavgifter och därför kan den effektiva räntan fungera som en säkerhet för en konsument att inte luras av lockpriser. Räntefritt låter ju väldigt bra, men är avgifterna höga blir lånet i alla fall dyrt att ta. Man skulle alltså kunna säga att den effektiva räntan ger en sanningsenlig bild av ett lån.

Men är det då verkligen rättvist att använda sig av effektiv ränta när man pratar smslån och andra typer av mikrolån? Smslån kritiseras ofta för sin höga ränta, ibland är kritiken befogad, men det är också mycket av kritiken som är obefogad. Jämför man ett smslån med ett lån som har längre återbetalningstid fungerar den effektiva räntan inte lika bra som måttstock som om man jämför två lån med samma återbetalningstid. Att lånet ska betalas tillbaka inom kort drar nämligen upp den effektiva räntan ordentligt.
Ett exempel: ett smslån på 2000 kr som ska betalas tillbaka inom 30 dagar har en effektiv ränta på 2334%. Sammanlagt kostar detta lån 600 kronor att ta.
Ett annat smslån på samma summa som också ska betalas tillbaka inom 30 dagar har en effektiv ränta på 141% och en totalkostnad på 150 kronor. Jämför man dessa lån mot varandra genom att använda sig av den effektiva räntan ser man direkt vilket lån som är mest fördelaktigt. Ska man däremot prata smslån generellt mot andra typer av lån blir det genast lite tokigt att prata effektiv ränta. Många andra typer av lån betalas ju av under en betydligt längre tid, och den effektiva räntan blir då lägre på dessa lån än på smslån och andra mikrolån.

Alltså: effektiv ränta kan vara ett bra sätt att jämföra olika lån, men det gäller att man har koll på vilka lån man ställer mot varandra för att jämförelsen ska bli så rättvis som möjligt.