Förbättra din privatekonomi genom att kapa bilförsäkringspremien

Bilförsäkringspremierna har på senare år ökat, främst p.g.a att skadekostnaderna har ökat, vilket försäkringstagarna tvingas vara med att betala. För att få ned premien på din bilförsäkring kan du förutom det som de flesta redan gör – d.v.s jämföra premierna hos några olika bolag och välja ett försäkringsbolag som passar dig, eftersom bolagen ofta har olika målgrupper de riktar sig till samt betala hela premien direkt – tänka på dessa fem saker:

  • Kolla villkoren för att se vilka delmoment som ingår i försäkringen. Ifall du kör bil mestadels i stan kanske viltskydd inte är lika motiverat som på landsbygden. Tillägg för hyrbil kan man också överväga beroende på hur bilberoende man är.
  • Premien påverkas av den omfattning du väljer på försäkringen, så ställ premierna för halv- och helförsäkringarna inklusive självriskerna för de olika typerna av skador mot bilens värde.
  • Tänk på att ange rätt körsträcka, eftersom premien blir högre desto längre årlig körsträcka du anger.
  • Beroende på bolag kan man också få lägre premie om man kan minska risken för stöld genom att nattetid parkera bilen i garage eller utrusta den med ett larm.
  • Premien styrs också av självrisken, så genom att ange en högre självrisk kan man få ned premien på försäkringen. Men man bör ställa detta mot kostnaden om olyckan skulle vara framme.

Publicerad 2016-04-06

Läs fler nyheter: