Betalningsföreläggande

June 1, 2015

Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av en gäldenär med hjälp av Kronofogdemyndigheten.

Har du fått ett föreläggande om betalning, ett s.k. betalningsföreläggande? Då vill den som har skickat in ansökan få ett beslut.

Betalningsföreläggande är ett sätt att kräva betalning av en gäldenär med hjälp av Kronofogdemyndigheten. Gäldenär är en person som är skyldig någon pengar.

Skulden som kan komma att ligga till grund för ett betalningsföreläggande måste:

1. Vara förfallen

2. Vara förlikningsbar

3. Avse pengar

Bekräfta alltid att du fått föreläggandet. Detta gör du genom att skriva under delgivningskvittot som finns med i kuvertet och skicka tillbaka Kronofogdemyndigheten. Att du skriver under delgivningskvittot betyder inte att du godkänner kravet. Däremot om du inte skriver under kan

Kronofogdemyndigheten söka upp dig personligen, för att få föreläggandet underskrivet.

Sedan är det upp till dig att ta ställning om du anser att kravet är korrekt och riktigt. Efter att du har skrivit på delgivningskvittot har du en angiven tid på dig att betala kravet, s.k. förklaringstid.

Om du tycker att kravet är fel kan du bestrida det enligt instruktionerna som medföljer i informationen från Kronofogdemyndigheten.

Om du instämmer i att kravet är korrekt, ska det belopp som anges betalas direkt till den som du har skulden hos, även kallad ”sökanden”. Glöm inte att du även ska betala ränta och kostnader.
Ett tips är att alltid kontakta sökanden, för att få den exakta summan. När betalningen kommit fram ska sökanden, ta tillbaka sin ansökan mot dig.

Du behöver också meddela Kronofogdemyndigheten skriftligen, inom den s.k. förklaringstiden,att du har betalat det som sökanden krävt.

Om du av olika anledningar har svårt att betala hela skulden vid ett tillfälle, så kan du alltid kontakta sökanden och höra efter om du kan få dela upp betalningen.

Glöm då inte att be sökanden att ta tillbaka sin ansökan, annars kommer Kronofogdemyndigheten att meddela ett utslag. Ett utslag kan jämföras med en dom.

Om du har fått ett utslag innebär det att du måste utföra eller betala det som framgår av utslaget. Se mer info om s.k. utslag.