Betala inte onödigt mycket för ditt mobilabonnemang

May 11, 2016

När man skaffar nytt mobilabonnemang kan det vara svårt att veta vilken datamängd som bör ingå i abonnemanget och många betalar för t ex surfande som de inte använder.

 

Hur mycket man surf man förbrukar beror på en rad saker, så det viktigaste är att kontrollera att man kan ändra surfmängden under abonnemangets gång och att ett ev. byte inte ger en ny bindningstid.

 

Kolla även gamla räkningar för att se hur mycket surf du brukar förbruka, eftersom det är lätt att tro att man förbrukar mer än vad man egentligen gör.

 

Ofta brukar man erbjudas möjligheten att komplettera datamängden av sin operatör när den som ingår i abonnemanget är slut. Ifall man ofta köper extra surf bör man fundera på att uppdatera till ett abonnemang med större datamängd, eftersom det är dyrare att köpa till surf än att ha ett abonnemang där det ingår mer gigabit från början.

 

Säkerställ även att det faktiskt finns täckning för ditt abonnemang där du brukar vistas. Även om majoriteten i dag är nöjda med sin täckning, enligt en undersökning från PTS, är vissa nya hus isolerade på ett sådant sätt att mobiltäckningen försämras inomhus. För att undvika detta kan man be att få testa abonnemanget där man bor, men då bör man tänka på att få villkoren för ett eventuellt provavtal skriftligt.

Källa: PTS, DI